E-panelen

 
 
Metalen dakbedekking combineren met PV (Photo Voltaïsche) thin layer systeem (CIGS, CIS of organisch) en zonneboiler.
 
Er zijn verscheidene producenten van stalen en aluminium dakbedekking.
Deze kunnen worden geleverd als grote op elkaar aansluitende elementen in de vorm van dakpannen.
Daarbij worden als het ware in één plaat 16 keramische dakpannen zijn opgenomen.
 
 
 
 
dakpanlengte 350 mm
werkende breedte dakpanplaten 1005 mm
totale breedte dakpanplaten 1133 mm
maximum lengte dakpanplaten 6000 mm
minimum lengte dakpanplaten 450 mm
aluminium kerndikte 0,600 mm
 
Het voordeel van deze vorm van dakbedekking is :
relatief licht, waardoor minder eisen kunnen worden gesteld aan de dakspanten ed.
eenvoudige en snelle montage
minder arbeidsintensief
onderhoudvrij
geschikt voor nieuwbouw en renovatie
 
 
Opgave
Onderzoek naar de mogelijkheid genoemde metalen dakbedekking te integreren met PV elementen (dunne film techniek) en zonneboilers. De techniek van de drie producten (alu/staal dakpannen, PV element en zonneboiler) is reeds lang bestaand. De combinatie van de drie integreert de voordelen daarvan.
In vergelijking met de huidige PV elementen zouden de volgende aspecten van belang kunnen zijn:
Productie van dakbedekking, zonnepanelen en boilersysteem combineren
méér specifiek PV oppervlakte
betere warmte afvoer
eenvoudigere elektrische aansluitingen
duurzaam
kosten efficiënt
esthetisch in vergelijking met losse PV panelen
lichter dakconstructie
 
De warmte overdracht van het aluminium op een onderliggende zonneboiler is optimaal.
De afvoer van warmte door middel van de zonneboiler verhoogt het rendement van het PV element. De toepassing op grote schaal van E-dakpanelen kan voor Nederland en andere landen een doorbraak betekenen op het gebied van omzetting van zonne-energie.
 
Als deze vorm van energiewinning op grote schaal wordt toegepast kan de situatie ontstaan dat bij hoge energetische lichtinval een overmaat aan elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd. Buiten de mogelijkheid om deze relatief goedkope energie te gebruiken voor het decentraal opladen van elektrische vervoermiddelen kan ook gedacht worden aan d.m.v. elektrolyse water splitsen in zuurstof en waterstof. Dit laatste kan opgeslagen worden, gebruikt worden voor waterstofmotoren of bij minderaanbod van elektriciteit daarin weer worden omgezet.
Een bijkomend voordeel is dat energie decentraal wordt opgewekt waardoor transport van elektriciteit over langere afstanden d.m.v hoogspanningsleidingen kan worden vermeden.
Uiteindelijk zal een black-out minder impact hebben op de samenleving.
 
Zie ook technische beschrijving    of       projectanalyse   of    Terug naar startpagina