E roofs project  

 Een nieuw product met vele aspecten.
 
Wat is het?
 
Metalen/kunststof dakbedekking gecombineerd met PV (Photo Voltaïsche) thin layer systeem (CIGS, CIS of organisch) en zonneboiler.
Wie moeten de handen ineen slaan om dit product marktrijp te maken?
De realisatie van dit project is veelomvattend. Er zijn veel partijen bij betrokken. Daarbij moet  gedacht worden aan:
 
PRODUCTONTWIKKELING
TU Eindhoven, ECN Petten,
Overheden,
Metaalindustrie,
Chemische industrie voor de ontwikkeling van geschikte basis PV materialen,
Verf en of drukinktindustrie.
 
FINANCIERING
Innovatiecredit Min. Ec. Zkn.
Kreditunie van deelnemende ondernemingen,
Banken,
Crowdfunding,
Subsidievertrekkers
 
MARKETING/TOEPASSING
Marketing organisaties,
Bouwcentrum,
Architecten,
Woningbouworganisaties,
Projectontwikkelaars,
Aannemers.

 

Terug naar E-panelen  of   Report Mr. W. Folkerts (SEAC)   of   Terug naar startpagina