Hoornkreek

 Meanderend water op Veemarkt

Vanuit  een punt ter hoogte van de Noorderveemarkt stroomt water richting Gedempte Turfhaven. Water wordt d.m.v. een ondergrondse leiding aangevoerd. In feite is de kreek deels een verhoogd en deels een verdiepte voortzetting van de bestrating waardoor een volledige integratie van de beide zijden van de straat plaats vindt. Ingrijpende grondwerken (heien, betonwerk, bemaling) zijn niet nodig. Lengte van het traject ong. 210 meter.

Het beginniveau is het hoogste punt ong. 20 cm. boven het normale straat niveau. Hier wordt het water door middel van een stenen zitmuurtje in bedwang gehouden. Waar de stroom verdwijnt (het einde van de Veemarkt) ligt deze 20 a 30 cm onder het straatniveau. Dit verschil in niveau maakt een redelijk grote stroomsnelheid mogelijk. De randen van de kreek bestaan uit zitmuurtjes, afgewisseld door een lagere afscheiding waar men d.m.v. stapstenen naar de overkant kan lopen. Ook zijn op verscheidene plaatsen voor iedereen begaanbare kleine bruggetjes en/of vlonders geplaatst. Langs de meanderende kanten van de kreek kunnen zitjes (kleine paviljoens) worden gecreëerd, die uitnodigen tot rusten en het drinken van een kop koffie o.i.d. Op één plaats is ruimte voor een ondiepe vijver. Deze kan bij speciale gelegenheden worden omgebouwd tot een (dans)vloer (muziekuitvoeringen!) en 's-winters voor een ijsbaan, kerstmarkt enz. Aan eind of begin kan een waterspeelplaats voor kinderen worden aangelegd.

De ondergrond van de kreek bestaat uit grove ingemetselde keien (zie de Dam in Amsterdam); het water heeft een diepte van 15 tot 30 cm. De breedte varieert maar is ongeveer 3 – 4 meter. Op een aantal plaatsen is de bedding versmald b.v. bij de stapstenen zodat een vorm van stroomversnelling ontstaat.

Op verschillende plaatsen is het aanzien verder verlevendigd door middel van groenvlakken b.v. bestaande uit bamboe, riet en andere groen blijvende planten, struiken en lage bomen. Hierdoor wordt het doel om van elkaar verschillende oevers te vormen op functionele en unieke wijze bereikt. Ook kunnen op verschillende plaatsen langs de kreek kunstwerken van (lokale) kunstenaars worden geplaatst.

Aan het einde van de Hoornkreek verdwijnt het water onder het wegdek.

Afvoer van het water kan plaats vinden door een ondergrondse retourleiding (leidingwater) of door afvoer naar een punt waar open water aanwezig is, ingeval niet met leiding water wordt gewerkt.

Als consequentie hiervan zal de ruimte niet meer gebruikt kunnen worden voor het parkeren van auto’s. Wel zal nog beperkte plaats zijn voor het stallen van fietsen en eventueel enkele plaatsen voor kort parkeren. Ook in dit deel van Hoorn zal verblijven en winkelen aan de aantrekkelijkheid van Hoorn een belangrijke bijdrage geven.

SCHETS VAN DE HOORNKREEK

terug naar startpagina