Rechtszaken Keerspoor

Alle overleg met de gemeente Hoorn bleek vruchteloos.
De gemeente meende geen invloed op NS en ProRail te kunnen uitoefenen.
De indruk bestond echter dat de gemeente meer belang hechtte aan een goede verstandhouding met deze partijen in plaats van belangen van bewoners te dienen.
Dit ging zover dat de gemeente de hulp inriep van NS en ProRail toen enkele bewoners een rechtszaak tegen de gemeente startten.
Verder werd door andere bewoners een rechtszaak tegen NS en ProRail gestart.
In de zaak tegen de gemeente gaat het om de vraag of het station Hoorn Kersenboogerd een emplacement is. In dat geval kan de gemeente bij overtredingen van gebruikers handhaven.
En die overtredingen blijven maar komen.
De zaak tegen NS en ProRail betreft de weigering van NS om haar personeel (machinisten) te dwingen zich aan afspraken te houden die met de gemeente en bewoners zijn gemaakt.

Ga naar  Rechtszaak tegen gemeente

In 2020 zijn enkele bewoners deze rechtszaak tegen de gemeente Hoorn gestart.
Op 1 juni 2021 heeft de rechter hierover uitspraak gedaan. De kern is in het nadeel van bewoners maar de rechter dringt wel aan op een oplossing voor de overlast. Zie uitspraak

Omdat deze uitspraak naar onze mening op discutabele gronden is gebaseerd is hoger beroep aangetekend. Zie hoger beroep.
De uitslag hiervan mag begin 2022 worden verwacht. 
 
Rechtszaak tegen NS en ProRail.

Ook werd door andere bewoners een rechtszaak aangespannen rechtstreeks tegen NS en ProRail in verband met de ernstige misdragingen van NS personeel (machinisten).
Eerder heeft de directie van NS toegegeven geen kans te zien haar personeel in de hand te houden.
De eisen daarin opgenomen zijn de volgende:
  1. Primair gedaagden te verbieden het gebruik van het keerspoor in de dienstregeling op te nemen, op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere keer dat het keerspoor na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis, wel wordt gebruikt, op welke wijze dan ook;
Althans, subsidiair, gedaagden, hoofdelijk, te veroordelen om de regels zoals neergelegd in de Plaatselijke Regelgeving Machinisten 2015, strikt na te leven, bij gebreke waarvan gedaagden een dwangsom verbeuren van € 500 per overtreding;
  1. Te verklaren voor recht dat gedaagden verplicht zijn om de door eisers geleden en nog te lijden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat;
De zitting over deze zaak zal waarschijnlijk nog dit jaar (2021) plaats vinden.
 
Terug naar start