Voetmetro Hoorn – een nieuw idee

 Er werd gesproken over het al of niet aanleggen van een auto/fiets tunnel bij de Keern.

Wij moeten ons afvragen wat de bestemming is van de automobilisten die van de huidige spoorwegovergang gebruik maken.

Deze auto's zijn vanuit het achterland veelal op weg om een parkeerplaats te vinden die zo dicht mogelijk bij het centrum is.

De druk op extra parkeerruimte zal in de binnenstad verder toenemen. Deze feitelijk ongewenste verkeersstroom, is economisch en qua infrastructuur onverantwoord.

Dat is niet de juiste weg om de binnenstad bezoekersvriendelijk te houden.

Getracht moet worden het gemotoriseerd verkeer buiten de binnenstad te houden.

Dat kan met een:

Voetgangersmetro Zie bijgaande schets.

De voetmetro bestaat uit een z.g. ondergronds rollend tapijt.

De ingangen kunnen zich bevinden bij:

1e parkeerplaats P&R

2e station eiland perron

3e ingang station

4e Veemarkt

Ter plaatse van de van Aalstweg zou een ondergronds parkeerplaats kunnen worden gebouwd met boutiques vergelijkbaar met de situatie op Schiphol.

De parkeerruimte bij de Veemarkt (en zelfs deels aan de Z-kant van het station) kan voor nuttiger doeleinden worden ingezet dan het opbergen van op dat moment niet in gebruik zijnde auto's.

 

Terug naar startpagina