Waterstof is het lichtste element. In vrije vorm komt het op onze aarde niet voor.
 
Maar in gebonden vorm deste meer  ---    water!
Daarbij is 1 atoom zuurstof gebonden aan 2 atomen waterstof. Samen vormt dit het molecuul water.
Dit molecuul kan worden gesplitst in de samenstellende delen door middel van electrolyse.
Maar voor electrolyse heb je electriciteit nodig, en liefst groen.
 
Welke vorm? - vloeibaar en gasvormig
 
Waar vandaan?  Bronnen van groene energie
 
Het probleem daarbij is dat er geen evenwicht is in vraag en aanbod.
Geen evenwicht
 
Electriciteit kan niet worden opgeslagen            Bovendien stelt het hoge eisen aan het net
 
Waterstof biedt de oplossing
Voor electrolyse heb je electriciteit (splitsing van water wateerstof en zuurstof) nodig.  Wat is electrolyse?
 
Zolang er onvoldoende "groene electriciteit" is moet van andere bronnen gebruik worden gemaakt.
Bronnen van electricteit voor productie van waterstof
 
In Delfzijl wordt aan een waterstoffabriek gewerkt.
 
Er is zelfs een brief aan de koning van Marokko gezonden.
 
Onderstaand geven wij een groot aantal toepassingen weer.
Vervoer op waterstof
 
Waterstof tankstation
 
Waterstof in huis
 
Hoogovens
 
 
Terug naar startpagina