Veel onderwerpen houden ons tegenwoordig bezig.

Wij zijn deze website gestart in verband met de overlast die vele bewoners ervaren door gebruik van een keerspoor direct naast hun woonhuizen.
 
Keerspoor Hoorn Kersenbooerd, een bron van onnodig overlast.
 
Overlast keerspoor Kersenboogerd  Een samenvatting van voorgeschiedenis.  
 
Nadat betrokken bewoners geen andere mogelijkheid meer zagen om autoriteiten op betere gedachten te brengen werden rechtszaken gestart.
 
Rechtszaken
 
De afloop in nog steeds onzeker.
 
Maar ook veel andere onderwerpen  hebben invloed op wat er binnen en buiten gemeentegrenzen gebeurt.
We moeten daarom onderwerpen van regionaal en zelfs landelijk belang niet uit de weg gaan.
Onderstaand een opsomming van onderwerpen waaraan wij samen met enkele andere burgerorganisaties werken
of hebben gewerkt.
 
Door te klikken op een dergelijk onderwerp kunt u daar meer over lezen.
 
Klimaat en ons land
 
Wordt West Friesland vergeten? meer aandacht voor ontsluiting dringend nodig.
 
Corridorstudie Hoorn Amsterdam (CSHA)  metro doortrekkenen nog veel meer.
 
Metro doortrekken  van Amsterdam Noord - tot Hoorn.
 
Hoorn Kreek  de Veemarkt wordt publiekvriendelijk.
 
Voetmetro  aansluiting tussen P&R en stadcentrum.
 
Tuvia   de oplossing voor de kruispunt Keern - Provincialeweg.
 
Energie dakpanelen  meedenken over klimaat problematiek.
 
Dijk in Zee  niet alleen voor de verwachtte stijging van zeeniveau maar nog veel meer.
 
Waterstof, de toekomst?  Een noodzakelijke ontwikkeling.
 
De wegen zijn niet vol!  een overdenking buiten de lijntjes.
 
Paaltjes  Een klein probleem maar wel gevaarlijk.
 
Buurt whatsapp   Een veilig idee, samen met je buren.
 
Hart voor Stad